Lokale activiteiten

Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-NoordEnergiecampagne in Paddepoel-Noord


logo CODINOpzetten van een overlegorgaan voor een duurzame verfsector               

logo Grunneger PowerGrunneger Power    

logo Repair CaféRepair Café's    

flyer symposium lokale energieSymposium over lokale duurzame energie    

logo Milieufederatie GroningenFiets promotiecampagne    

logo gemeente GroningenWorkshop "Groningen duurzaam in 2040"     

Onderzoek en advies

logo RUGHaalbaarheidsstudie naar toepassing van wind- en zonne-energie op het Zernike-terrein     

 

logo provincie Groningen

Dialoog over duurzame(re) bedrijvigheid in Groningen  

 

logo Recronlogo Ordinalogo Haskoning

Energiescans en milieu-advies voor diverse bedrijven  

 

logo DSM

Levenscyclusanalyse van verfsystemen    

 

logo ToolSust

ToolSust-project: Onderzoek naar (milieu-effecten van) huishoudelijke consumptiepatronen    

 

logo NAM

Milieujaarverslag voor de NAM

 

logo IVEMOnderzoek naar milieurendement van duurzaam bouwen-maatregelen