Wat kan ik voor u betekenen?

Bij Falkena Milieu kunt u terecht voor:

 • Haalbaarheidsstudies en (toegepast) onderzoek

  Ik heb ervaring in vrijwel alle soorten onderzoek, uiteenlopend van quick scan tot diepgaand wetenschappelijke studies en van pure techniek tot en met de politieke en sociologische impact.

 • Beleidsadvies voor overheden

  Bij de beleidsvorming zijn meerdere rollen van toepassing. Ik lever kennis en expertise maar neem daarnaast ook een omvangrijk netwerk en de nodige communicatieve vaardigheden mee.

 • Organisatie- en bedrijfsadvies

  Bedrijven zoeken geen idealistische visies maar concrete oplossingen. Kansen om het klimaat te helpen vertaal ik naar concrete praktische en ook financieel aantrekkelijke oplossingen.

 • Workshops en symposia

  Een goede bijeenkomst zorgt voor inspiratie en levert nieuwe inzichten en oplossingen. De deelnemers bepalen het succes maar kunnen dat alleen als ze met de juiste personen in de juiste setting worden gezet. Hiervoor is een gedegen voorbereiding nodig.

 • Organisatie van projecten en activiteiten

  Een goed project is vooral een combinatie van een goed idee en een professionele aanpak. Goede ideeën bedenk ik zelf, maar vaak ook samen. Ik heb veel inspirerende mede-ondernemers om me heen met wie ik ook graag samen dingen doe.

Waar heb ik verstand van?

Falkena Milieu heeft verstand van alles wat met energie heeft te maken. Energie is echter een groot werkveld en je kunt niet van alles evenveel weten. Er zijn een aantal thema's waarin ik me in de loop der jaren heb gespecialiseerd:

 • participatie

  De overheid doet, vaak noodgedwongen, een stapje terug. Tegelijkertijd wordt de burger mondiger en heeft duidelijke ideeën over wat er zou moeten gebeuren en hoe. De participatiesamenleving is een logische gedachte: Laat meer over aan de burgers. Maar dit klinkt eenvoudiger dan het is. Overheden die zich tot de burger wenden ontmoeten vaak veel weerstand en vice versa krijgen burgers vaak het idee te worden tegengewerkt. Falkena Milieu heeft in de praktijk laten zien burgers en overheden bij elkaar te kunnen brengen. Een vorm van co-creatie waarbij beide partijen als volledig gelijkwaardige partners aan tafel terecht komen en het over een gezamenlijk doel eens worden. Mede geïnspireerd op de ketenbenadering van Noorden Duurzaam. In de aanloop een intensief proces, maar wel een manier om hele mooie initiatieven gerealiseerd te krijgen en de verhouding tussen overheid en burgers structureel te verbeteren.

 • lokale energiecoöperaties

  Lokale energiecoöperaties hebben de toekomst. Burgers willen onafhankelijk zijn van de grote energiereuzen en zelf duurzame energie produceren. Eenvoudig is het niet om je eigen energiebedrijf op te richten maar met een flinke dosis enthousiasme en goede ondersteuning is het mogelijk. Falkena Milieu heeft onder andere een symposium georganiseerd om lokale energiecoöperaties te promoten en helpt diverse lokale initatieven, waaronder Grunneger Power, bij de opzet van hun energiebedrijf.

 • energiescans

  De eerste stap om je energieprestatie te verbeteren is inzicht krijgen in je huidige verbruik. De meeste mensen en zelfs veel (middel)grote ondernemingen hebben hier geen scherp beeld van. Ik breng in kaart wat de grootste posten zijn en waar de meeste winst valt te behalen. Niet zelden leidt dit tot voor de ondernemer verrassende resultaten.

 • energiebesparing

  Energie is decennia lang erg goedkoop geweest. Hierdoor is het een slechte gewoonte van ons geworden om inefficiënt met energie om te gaan. De mogelijkheden voor energiebesparing zijn gigantisch, in woningen, kantoren, verkeer en industrie. Falkena Milieu ziet waar bespaard kan worden en kan voor u subsidiemogelijkheden, financiële consequenties, enz. in kaart brengen.

 • LCA en ketenbenadering

  Als uw leveranciers hun zaken op gebied van milieu en energie niet op orde hebben, kunt u uw producten niet als groen en verantwoord in de markt zetten. Steeds meer bedrijven zoeken dan ook samenwerking met hun ketenpartners en stellen harde eisen. Levenscyclus- en ketenanalyse helpen u de volledige keten van uw product in kaart te brengen. Met deze informatie kunt u in gesprek met uw leveranciers en/of afnemers. Om eisen te stellen, uzelf te verantwoorden of om gezamenlijk een duurzamer en beter verkoopbaar product in de markt te zetten.

 • zonne-energie

  De ontwikkelingen op zonne-energie gaan in een enorm tempo. Jaarlijks groeit de wereldwijde productie met zo'n 50% en alleen al in de eerste helft van 2011 is de prijs van een zonne-paneel met zo'n 20% gedaald. Hiermee is het punt bereikt dat het voor u als burger rendabel is om een zonnepaneel op uw dak te zetten. Zonder dat u daar subsidie voor nodig heeft. Ook voor bedrijven kunnen zonnepanelen aantrekkelijk zijn. Falkena Milieu weet waar u op moet letten als u kwaliteit, betrouwbaarheid en een goede prijs wilt. referentie => project, haalbaarheidsstudie RUG

 • windenergie

  uitklappen => Windmolens zijn bij uitstek geschikt om veel duurzame energie op te wekken en tegelijk geld te verdienen. Voordat ergens een windmolen geplaatst kan worden, zijn er echter veel barrières te overwinnen. Falkena Milieu kent de technische, politieke en juridische ins en outs en weet wat je wel en niet moet doen om draagvlak onder de omwonenden te verkrijgen.  referentie => project, haalbaarheidsstudie RUG

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

  MVO is een manier om als onderneming uw imago te verbeteren. Ik help u om een samenhangende visie op te vormen zodat people en planet en profit hand in hand gaan. referentie Vertis/Ordina => projecten, MVO  Daarnaast biedt ik adviezen en projecten om direct concrete resultaten te boeken.